Matura z informatyki 2021 – zmiany w podstawie programowej

Podstawowe algorytmy na maturze z informatyki 2021

Poniżej znajduje się ogólna lista algorytmów, które każdy z uczniów powinien znać dobrze na maturę z informatyki w 2021 roku. Algorytmy te znajdują się w najnowszym aneksie podstawy maturalnej na rok 2021:

 1. Reprezentacja liczb w różnych systemach liczbowych
 2. Rozkład na czynniki pierwsze, dzielniki liczby
 3. Algorytm Euklidesa (NWD) oraz Fibonacciego
 4. Wydawanie reszty metodą zachłanną
 5. Algorytmy sortujące: bąbelkowy, przez wybór, przez wstawianie, przez scalanie, szybki, kubełkowy
 6. Wyznaczanie miejsc zerowych funkcji metodą przepołowienia
 7. Sprawdzanie, czy tekst jest palindromem lub anagramem
 8. Porządkowanie alfabetyczne
 9. Wyszukiwanie wzorca w tekście
 10. Szyfr cezara, szyfr przestawieniowy
 11. Metoda „dziel i zwyciężaj” (np. wyszukiwanie binarne)
 12. Szybkie podnoszenie do potęgi

Należy znać przykładowe implementacje, własności powyższych algorytmów oraz odpowiednie ich zastosowanie na potrzeby zadania. Do tego uczeń powinien umieć wyznaczać liczbę operacji wykonywanych przez algorytm oraz jego złożoność czasową.

Algorytmy „usunięte” z podstawy programowej od 2021 roku

Z podstawy zniknęła bardzo duża liczba algorytmów. Jednak ich usunięcie obejmuję w cudzysłów, ponieważ fakt, że ich nie ma w aneksie wcale nie oznacza, że nie mogą one pojawić się one na maturze! Sytuację można porównać do matury z języka polskiego: nie można wymagać od ucznia wiedzy z całości lektury nieobowiązkowej, jednak może się pojawić jako fragment tekstu do rozprawki i autorzy każą nam wtedy o jego interpretację. Tutaj można teoretycznie spodziewać się opisu algorytmu i jego uzupełnienia lub analizy.

Poniżej zamieszczam listę algorytmów, które zniknęły z podstawy:

 1. Jednoczesne znajdowanie największego i najmniejszego elementu w zbiorze: algorytm naiwny i optymalny
 2. Obliczanie wartości pierwiastka kwadratowego
 3. Obliczanie wartości wielomianu za pomocą schematu Hornera
 4. Obliczanie pola obszarów zamkniętych (całkowanie prostokątem i trapezem)
 5. Obliczanie wartości wyrażenia podanego w postaci odwrotnej notacji polskiej
 6. Szyfr z kluczem jawnym (RSA)
 7. Sprawdzanie warunku trójkąta
 8. Przynależność punktu do obszaru
 9. Konstrukcje rekurencyjne: drzewo binarne, dywan Sierpińskiego, płatek Kocha
 10. Badanie położenia punktów względem prostej
 11. Przecinanie się odcinków

Zagadnienia teoretyczne obowiązujące na maturze z informatyki 2021

W przypadku teorii również część tematów została usunięta z podstawy programowej. Na ostatniej próbnej maturze nie było zadania prawda fałsz z zagadnień teoretycznych i prawdopodobnie na maturze właściwej można spodziewać się podobnego rozwiązania, zastępując teorię pytaniem o Excela lub bazy danych. Mimo wszystko nie jest to w stu procentach pewne i warto powtórzyć sobie niektóre zagadnienia.

Tak w skrócie prezentuje się obecna podstawa od CKE dot. teorii:

 1. Reprezentacja liczb, znaków, obrazów
 2. Sieci komputerowe – lokalna i globalna
 3. Zapytania SQL.

Z podstawy zniknęła tematyka systemów operacyjnych. Dlatego warto przed maturą przypomnieć sobie: sieci, konwersję systemów liczbowych oraz przede wszystkim język SQL.

Wpisy, które mogą Cię zainteresować: