Algorytm Euklidesa | Korepetycje do matury z informatyki - Maurycy Gast

Algorytm Euklidesa

Algorytm Euklidesa jest to jeden z najpowszechniejszych i najstarszych wciąż używanych algorytmów. Służy on do obliczania Największego Wspólnego Dzielnika (NWD) dla dwóch liczb naturalnych.

Algorytm obejmuje dwa główne sposoby:

 • metodę poprzez odejmowanie,
 • metoda poprzez liczenie reszty z dzielenia.

Algorytm Euklidesa – metody tradycyjne

Oryginalna metoda opracowana przez Euklidesa z Aleksandrii w III w. p.n.e. opierała się na odejmowaniu mniejszej liczby z pary od większej i podmienianie wyniku tego działania za większą liczbę z pary. Czynność tą powtarzało się do momentu, w którym jedna z liczb nie wynosiła 0.

największy wspólny dzielnik c++ python
Algorytm Euklidesa służy do znajdowania Największego Wspólnego Dzielnika.

Metoda poprzez odejmowanie

Wytłumaczmy tą metodę na przykładzie dwóch liczb 504 i 315:

315 jest mniejszą liczbą z pary więc odejmujemy ją od 504:

504 – 315 = 189

Wynik różnicy podmieniamy za większą liczbę w parze.

Nasza para wygląda teraz tak: (189, 315)

Wynik różnicy jest mniejszy niż 315:

315 – 189 = 126

(189, 126)

189 – 126 = 63

(63, 126)

126 – 63 = 63

(63, 63)

63 – 63 =0

(0, 63) Tutaj kończymy liczenie algorytmu, ponieważ otrzymaliśmy liczbę 0 w parze.

Największym dzielnikiem liczb 504 i 315 jest 63.

Powyższą metodą byliśmy w stanie uzyskać wynik, ale jak możemy sobie wyobrazić, używanie tego algorytmu dla dużych liczb pokroju miliona byłoby bardzo powolne. Istnieje również druga metoda, która zamiast odejmować wykorzystuje resztę z dzielenia, aby znaleźć NWD.

Metoda poprzez liczenie reszty z dzielenia

Przetestujmy nową metodę na trochę większych liczbach: 1230 i 528:

1230 % 528 = 174

(174, 528)

528 % 174 = 6

(6, 174)

174 % 6 = 0

(0,6)

Widzimy, że nawet dla tak dużych liczb algorytm ten znalazł Największy Wspólny Dzielnik w zaledwie kilka kroków.

Zastanówmy się teraz nad implementacją algorytmu znajdywania największej wspólnej wielokrotności w C++ i w Pythonie.

 

Algorytm Euklidesa C++:

#include <iostream>

using namespace std;

int euklidIter(int a, int b)
{
  while(a != b)
  {
    if(a>b)
    {
      a-= b;
    }
    else
    {
      b -= a;
    }
  }
  return a;
}

int euklidRekur(int a, int b)
{
  if (a == 0)
    return b;
  return euklidRekur(b-a, a);
}

int betterEuklidIter(int a, int b)
{
  while(a != b && a>0)
  {
    if(a>b)
    {
      a %= b;
    }
    else
    {
      b %= a;
    }
  }
  return b;
}

int betterEuklidRekur(int a , int b)
{
  if(a == 0)
    return b;
  return betterEuklidRekur(b%a, a);
}

int main()
{
  cout<< euklidIter(315, 504);
  cout<< euklidRekur(315, 504);
  cout<< betterEuklidIter(1230, 528);
  cout<< betterEuklidRekur(1230, 528);
  return 0;
}

 

Algorytm Euklidesa Python:

def euclidIter(a, b):
  while a != b:
    if a > b:
      a -= b
    else:
      b -= a
  return a


def euclidRecur(a, b):
  if a == 0:
    return b
  return euclidRecur(b - a, a)


def betterEuclidIter(a, b):
  while a != b and a > 0:
    if a > b:
      a %= b
    else:
      b %= a
  return b


def betterEuclidRecur(a, b):
  if a == 0:
    return b
  return betterEuclidRecur(b % a, a)


print(euclidIter(315, 504))
print(euclidRecur(315, 504))
print(betterEuclidIter(1230, 528))
print(betterEuclidRecur(1230, 528))

Powyższe algorytmy NWD są zaimplementowane zarówno w funkcjach iteracyjnych, jak i rekurencyjnych. Jak widzimy, ich składnia nie jest zbytnio złożona i są bardzo podobne do siebie.

Wpisy, które mogą Cię zainteresować:kurs maturalny informatyka